Atsitikus įvykiui

Ką daryti atsitikus eismo ivykiui?

Pirmiausiai turite išlikti ramūs ir privalote imtis prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti, imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta medicinos pagalba nukentėjusiesiems, pagal galimybes apsaugoti nukentėjusiųjų turtą, taip pat turite apie tai informuoti atitinkamas institucijas: policiją, priešgaisrinę apsaugą, avarinę tarnybą, jei reikia, greitąją pagalbą. Pateikti kitiems eismo įvykio dalyviams informaciją, būtiną draudikui nustatyti.

Kada į eismo įvykį nereikia kviesti policijos

Nuo 2008 m. balandžio 9 d. įsigaliojo Kelių eismo taisyklių nuostatos dėl policijos nekvietimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 20 d. Nr. 275 (Žin. 2008, Nr. 40-1456) pakeistas KET skyrius „Eismo dalyvių pareigos įvykus eismo įvykiui”. Pagal jas eismo įvykio dalyviai privalo kviesti policiją, jei:
– eismo įvykyje žuvo ar buvo sužaloti žmonės;
– eismo įvykyje dalyvavo daugiau nei dvi transporto priemonės;
– buvo apgadintas turtas, kurio savininko įvykio vietoje nėra (pvz., kelkraštyje stovintis automobilis, elektros stulpas ir pan.);
– bent vienas iš įvykio dalyvių yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų;
– eismo įvykio dalyviai nesutaria dėl eismo įvykio aplinkybių, nepasirašo eismo įvykio deklaracijos.
Atsitikus paprasčiausiam eismo įvykiui, kai vairuotojams įvykio aplinkybės yra visiškai aiškios ir jie sutaria dėl to, kas yra eismo įvykio kaltininkas, reikia užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir abiems ją pasirašyti. Jei esate eismo įvykio kaltininkas, privalote per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jūsų civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jūs esate atsakingas.
Jei kuris iš eismo dalyvių buvo apsidraudęs KASKO draudimu – į savo draudimo bendrovę turėtų kreiptis per tiek dienų, kiek reikalauja konkrečios draudimo bendrovės KASKO draudimo taisyklės.
Jei įvyko draudiminis įvykis, nepriskiriamas avarijai, įvairių draudimo bendrovių KASKO taisyklės numato atvejus, kada nereikia apie įvykį pranešti valstybinėms institucijoms. Pvz. jei draudžiamojo įvykio metu padaryta žala neviršija 1448 eurų pranešti oficialioms institucijoms nereikalauja: “Lietuvos draudimas”, “IF”, “ERGO”, “Gjensidige”. Iki 868 € nereikalauja pranešti “SEESAM”.
Draudimo bendrovių pagalbos telefonai:

LIETUVOS DRAUDIMAS, AB – 1828
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas – 1887
GJENSIDIGE, ADB – 1626
If P&C Insurance AS filialas – 1620
BTA Baltic Insurance Company, AAS filialas Lietuvoje – 8 5 260 06 00
SEESAM Insurance AS Lietuvos filialas – 8 700 77777
COMPENSA Vienna Insurance group, ADB – 19111

Comments are closed.