Apie mus

UADBB "Drauvelita" yra nepriklausomų draudimo tarpininkų bendrovė, turinti teisę vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo, nukentėjusiojo trečiojo asmens arba draudiko pavedimu. Įmonėje dirba specialistai, turintys didelę patirtį draudimo srityje.

Vykdydami LR Draudimo priežiūros komisijos (toliau – DPK, dabar šias funkcijas atlieka Lietuvos bankas – www.lbank.lt) 2011.02.22 nutarimą Nr.N-69, pranešame, kad: 
1. UADBB "Drauvelita", buveinės adresas: Ukmergės g.298A-1, Vilnius, yra įregistruota VĮ "Registrų centras" tvarkomame LR Juridinių asmenų registre, www.registrucentras.lt/jar/.
2. UADBB "Drauvelita" yra įrašyta į draudimo brokerių įmonių sąrašą, skelbiamą DPK interneto svetainėje http://www.lbank.lt/draudimo_tarpininkai . 
3. UADBB "Drauvelita" nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi kitų įmonių akcijų ar kitokių kapitalo dalių. Jokia įmonė nei tiesiogiai nei netiesiogiai neturi UADBB "Drauvelita" akcijų ar kitokių kapitalo dalių. 
4. UADBB "Drauvelita" konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens, t. y. kliento pavedimu. 
5 .Skundai dėl draudimo brokerio veiklos ir profesinės etikos pažeidimų neteismine tvarka nagrinėjami Draudimo brokerių rūmuose (daugiau informacijos www.dbr.lt). 
6. Atitinkantis LR Draudimo įstatymo 207 str. 1 d. nustatytus reikalavimus vartotojas ginčo iš draudimo sutartinių santykių atveju turi teisę kreiptis į DPK, jei prieš tai raštu kreipėsi į draudiką (daugiau informacijos www.lbank.lt). 
7. Apie iš esmės pasikeitusias draudimo sutartyje numatytas aplinkybes, dėl kurių padidėja arba gali padidėti draudimo rizika, draudėjas nedelsiant privalo pranešti draudikui, kuris tokiu atveju turi teisę pakeisti draudimo sąlygas. Nepranešus draudikui, jis turi teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos draudimo įmokos. Draudėjui nevykdant arba netinkamai vykdant savo pareigas, draudikas atitinkamais atvejais gali mažinti draudimo išmokos dydį arba vienašališkai nutraukti draudimo sutartį.
8. Sudaromoms draudimo sutartims taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Comments are closed.